მრავალჯერადი მოწყობილობა

XROS 3 NANO

ნაფაზის რაოდენობა 1 დატენვაზე: 500-550
ელემენტის მოცულობა: 1000 mAh
მოწყობილობის ზომა: –
სითხის მოცულობა: 2 მლ
ქოილების ზომები: 1-0.6 ომი