ერთჯერადი მოწყობილობა

HQD Vita

ნაფაზი: 660
ელემენტი: 550 mAh
სითხის მოცულობა: 2 მლ
შეიცავს ნიკოტინს