ერთჯერადი მოწყობილობა

HQD Super Pro

ნაფაზი: 600
ელემენტი: 550 mAh
სითხის მოცულობა: 2 მლ
შეიცავს ნიკოტინს