ერთჯერადი მოწყობილობა

HQD Cuvie Plus

ნაფაზი: 1200
ელემენტი: 950 mAh
სითხის მოცულობა: 5 მლ